Giải pháp nhân sự cho ngành logistics tại VN | VTV24

Giải pháp nhân sự cho ngành logistics tại VN | VTV24Dịch vụ Logistics hình thành và phát triển ở nước ta hơn 40 năm, tới nay cả nước hiện có khoảng hơn 3.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này….

source YouTube

Share